Ilmiy-amaliy konfrensiyalar to'plami, maqolalar to'plami