Professor-o'qituvchilar tomonidan tayorlagan adabiyotlar